Πως απαντώ στις εργασίες που ανατίθενται

Δείτε στο βίντεο πως ανεβάζουμε τις απαντήσεις, για να μην πηγαίνει χαμένος ο κόπος σας.

Ανοίξτε σε fullscreen το βίντεο για να το δείτε με άνεση