Η θεματική ενότητα που θα μας απασχολήσει 'εχει τον τίτλο 'ηθική' και αναφέρεται σε πολύ ενδιαφέροντα θέματα 'οπως συγχώρηση,βιοηθική ,έρωτας,ετερότητα.