Οδηγίες για όσουν θέλουν να γράψουν μαθηματικά σύμβολα στο moodle

Όταν θέλετε να βάλετε μαθηματικά σύμβολα σε πεδίο μιας περιγραφής στο moodle, έχετε δύο τρόπους.
 1. Με ενσωματωμένο επεξεργαστή εξισώσεων (δεν θα τόκανα ποτέ)
  Ανοίγουμε όλα τα εργαλεία με το πάνω πρώτο κουμπί με το βελάκι (eik1)

  και μετά ανοίγουμε τον επεξεργαστή με το κουμπί που μοιάζει με κομπιουτεράκι(eik2).
  Στη συνέχεια βρίσκουμε τα σύμβολα που θέλουμε (μπορεί και να μην τα βρούμε όλα) και κάνουμε αποθήκευση εξίσωσης
 2. Ο δεύτερος τρόπος είναι να γράψουμε με τα χεράκια μας απλές εντολές της γλώσσας Tex (δεν είναι τίποτα φοβερό)
  Η σύνταξη εντολών Tex στο διαδίκτυο, υποστηρίζεται με script της MathJax (ελβετικός σουγιάς)
  Στην τρίτη και τέταρτη εικόνα βλέπετε τι έγραψα και τι βλέπει ο κόσμος μετά την αποθήκευση
  Σε κάθε περίπτωση πριν αποθηκεύσετε, πατήστε το μεγενθυντικό φακό για προεπισκόπιση όσων γράψατε.


Περιγραφή

Οι μαθηματικές εκφράσεις για να αναγνωριστούν ως τέτοιες, πρέπει να αρχίζουν και να τελειώνουν με το σύμβολο \$.
Όλες οι εντολές της γλώσσας είναι λέξεις που έχουν μπροστά \
Αν γράψω \frac 1 2 θα δω ακριβώς αυτό που έγραψα. Αν το βάλω όμως μέσα σε δολλάρια θα δω $\frac 1 2$
Παραθέτω πιο κάτω τα πιο χρήσιμα σύμβολα για να κάνουμε τη δουλειά μας.
ΛεκτικόΣύμβολοΓράφωεμφανίζεται
Εκθέτης^\$α^x\$$α^x$
Δείκτης_\$α_1\$$α_1$
Κλασμα\frac (fraction)\$\frac {12}{23}\$$\frac {12}{23}$
Ρίζα\sqrt (square root)\$\sqrt {x+1}\$$\sqrt {x+1}$
Νιοστή Ρίζα\sqrt[]\$\sqrt[3] {x+1}\$$\sqrt[3] {x+1}$
Συνδυασμός κλάσμα ρίζα\$\frac {\sqrt x}{x}\$$\frac {\sqrt x}{x}$
Διπλό Βέλος δεξιά\Rightarrow\$\Rightarrow\$$\Rightarrow$
Βέλος δεξιά\to\$\to\$$\to$
Βέλος δεξιά\rightarrow\rightarrow$\rightarrow$
όριο\lim\$\lim\limits_{x \to x_0}f(x)\$$\lim\limits_{x \to x_0}f(x)$
Ολοκλήρωμα\int\$\int_a^bf(x)dx\$$\int_a^bf(x)dx$
μεγαλύτερο ή ίσον\geq\$α \geq β\$$α \geq β$
μικρότερο ή ίσον\leq\$a\leq b\$$a\leq b$
άθροισμα\sum\$\sum\limits_{i=1}^{i=10}2i\$$\sum\limits_{i=1}^{i=10}2i$
επί\cdot (center dot)\$a\cdot b\$$a\cdot b$
επί\times\$a\times b\$$a\times b$
Πίνακαςmatrix απαιτεί \begin \end$\text{ \begin{matrix}a & b \cr c & d \end{matrix}} $ $\begin{matrix}a & b \cr c & d\end{matrix}$
Πίνακας με αγκύλεςmatrix απαιτεί \begin \end και \left \right$\text{\left[ \begin{matrix}a & b \cr c & d \end{matrix} \right]} $ $\left[ \begin{matrix}a & b \cr c & d\end{matrix} \right] $
Πίνακας με αγκύλες ή παρεθέσεις ή άγγιστραpmatrix, bmatrix, Bmatrix απαιτεί \begin \end μόνο$\text{\begin{pmatrix}a & b \cr c & d \end{pmatrix}}$
$\text{\begin{bmatrix}a & b \cr c & d \end{bmatrix}}$
$\text{\begin{Bmatrix}a & b \cr c & d \end{Bmatrix} } $
$\begin{pmatrix}a & b \cr c & d \end{pmatrix}$ , $\begin{bmatrix}a & b \cr c & d \end{bmatrix}$, $\begin{Bmatrix}a & b \cr c & d \end{Bmatrix}$
Ανήκει\in\$a \in A\$$a \in A$
Δεν ανήκει\notin\$a \notin A\$$a \notin A$
Διάφορο\neq (not equal)\$a \neq b\$$a \neq b$
Μαθηματικά σύνολα πραγματικών ακεραίων φυσικών \Bbb ή \mathbb\$\Bbb R, \Bbb N, \Bbb Z\$$\Bbb R, \Bbb N, \Bbb Z$
Ένωση , Τομή\cup \cap \$ A\cup B , C\cap D\$$A\cup B , C\cap D$
Συνάρτηση πολλαπλού τύπου\cases (μπορεί να γίνει και με matrix και με array) \$ f(x)=\cases{x^2 &, x < 0 \\ 3x+1 &,x > 0} \$$f(x)=\cases{x^2 &, x < 0 \\ 3x+1 &, x > 0}$
Διάνυσμα\vec (vector)\$ \vec{a}\$$\vec{a}$
Διάνυσμα\overrightarrow\$ \overrightarrow{AB}$$\overrightarrow{AB}$
Άπειρο\infty\$\Bbb R=(-\infty,+\infty)$$\Bbb R=(-\infty,+\infty)$
Άγκιστρα\{ \}\$ Α=\{ 1,2,3\}\$$Α=\{ 1,2,3\}$
Μεγάλα Άγκιστρα ή παρενθέσεις\{ \} me \left \right\$ Α=\left\{ \begin{matrix{1&2 \c 3&4}\end{matrix}\right) \$$Α=\left\{ \begin{matrix}1 & 2 \cr 3 & 4\end{matrix}\right) $
Μοίρες\circ\$ \hat Α=30^\circ\$$\hat Α=30^\circ$
Αν και μόνο αν\iff\$ a=b \iff a+c=b+c$$a=b \iff a+c=b+c$
Κείμενο ή σύμβολα πάνω από άλλα σύμβολ´α\overset\$ a \leq b \overset{c>0}{\iff} a \cdot c \leq b \cdot c$$a \leq b \overset{c>0}{\iff} a \cdot c \leq b \cdot c$
πλήρης λίστα συμβόλων εδώ