Με δυο λόγια

Οι υπηρεσίες για καθηγητές διευκολύνουν τη γραμματειακή υποστήριξη του σχολείου.

Οι καθηγητές μπορούν από το σπίτι τους να παρακολουθούν τις απουσίες του τμήματός τους, να τυπώνουν επιστολές για ενημέρωση των κηδεμόνων, να παραδίδουν την προφορική βαθμολογία των τετραμήνων, να βλέπουν τις επιδόσεις που είχαν οι μαθητές τους τα προηγούμενα χρόνια, να βλέπουν αναλυτικά τις αποδοχές τους.