Αιτήσεις Πανελλαδικών 2021

Οι μαθητές της Γ τάξης ελέγχουν την κατάσταση της αίτησης Πανελλαδικών  πατώντας εδώ.

 

Αναρτούμε πίνακα με τα μαθήματα και τους συντελεστές ανά επιστημονικό πεδίο, όχι γιατί δεν τους γνωρίζετε, αλλά η εντολή είναι να αναρτηθούν υποχρεωτικά.

 

Οι απόφοιτοι θα υποβάλουν αίτηση πατώντας εδώ , σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν.  Αν δεν βρεθούν στο σύστημα γιατί αποφοίτησαν από άλλο σχολείο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, θα υποβάλουν αίτηση με e-mail.

Αν κάνατε λάθος στην υποβολή να την επαναλάβετε και θα λάβουμε υπ όψιν την πιο πρόσφατη.