Βραβείο στο διαγωνισμό "Juvenes Translatores 2021-2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ JUVENES TRANSLATORES 2022

Διάκριση μαθήτριας στον διαγωνισμό "Juvenes Translatores 2021-2022" (Νεαροί Μεταφραστές)

Η μαθήτρια τού Α’1 τμήματος τού 1ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου Αττικής Μαρίνα Δερμεντζοπούλου διακρίθηκε ανάμεσα σε 39 συμμετέχοντες από αντίστοιχα σχολεία από όλη την Ελλάδα στη μετάφραση ελληνικού κειμένου στα Αγγλικά στον ανεπίσημο διαγωνισμό "Juvenes Translatores", που οργάνωσε το Σχολείο μας, με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας Αδαμαντίας Πούλιου και Σοφίας Θεοδωροπούλου, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης τής Αντιπροσωπείας τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, στις 25 Νοεμβρίου 2022, ώρα 12.00, με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 

Σύμφωνα με τον κ. Λεωνίδα Κουρμαδά, υπεύθυνο του γραφείου της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης στην Αθήνα, η αξιολόγηση ήταν δύσκολη καθώς «όλες οι μεταφράσεις ήταν εξαιρετικές, ιδίως λαμβανομένου υπόψη του υψηλού βαθμού δυσκολίας των κειμένων».

 

Στους 24 μαθητές και μαθήτριές μας που συμμετείχαν στον ανεπίσημο διαγωνισμό "Juvenes Translatores", χορηγήθηκε επίσημη βεβαίωση από τον ευρωπαϊκό φορέα και στην μαθήτρια που διακρίθηκε απονεμήθηκε επιπλέον συμβολικό δώρο.

 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!!