Σημαντικές αλλαγές στην Ιστοσελίδα. Προσοχή!

Ανακοίνωση για τη διαδικασία δικαιολόγησης απουσιών

Όταν στέλνετε με e-mail δικαιολογητικό για θετικό τεστ ή για εμβολιασμό ή για άλλο σοβαρό ιατρικό λόγο με e-mail στο σχολείο, παρακαλούμε στην αρχή του μηνύματος να γράφετε:

Μαθητής: Επώνυμο και όνομα Μαθητή

Τμήμα Γενικής Παιδείας: το τμήμα (πχ Β3)

Υπεύθυνος Καθηγητής: Το όνομα του υπευθύνου καθηγητή του τμήματος

Έτσι τα email θα προωθούνται στον υπεύθυνο για τις δικές του ενέργειες.

Η ενημέρωση των απουσιών αλλάζει.

Μέχρι τώρα οι απουσίες καταχωρίζονταν σε ένα προσωρινό αρχείο και την ίδια στιγμή της καταχώρισης παίρνατε ένα μήνυμα και ο μαθητής και ο κηδεμόνας.

Στη συνέχεια κάναμε καταχώριση στην πλατφόρμα myschool του υπουργείου.

Από τώρα και στο εξής αυτό αλλάζει.

Οι υπεύθυνοι καθηγητές καταχωρίζουν τις απουσίες στο myschool και αντίγραφο της βάσης αυτής αναρτάται στην Ιστοσελίδα για να τη βλέπουν γονείς και μαθητές.

Η ενημέρωση με αυτό τον τρόπο δεν είναι άμεση. Θα γίνεται ανά 15θήμερο. (Η νομοθεσία προβλέπει ενημέρωση μία φορά το μήνα μόνο σε όσους έχουν πολλές απουσίες, αλλά εμείς κάνουμε περισσότερα από ότι προβλέπεται).

Προσοχή λοιπόν σε όσους κάνουν πολλές απουσίες, να μην ξεφύγουν.

Η ταυτοποίηση επίσης για να δείτε τις απουσίες αλλάζει.

Αντί για τον αριθμό μητρώου και ένα κωδικό που είχατε μέχρι τώρα, στο εξής η πιστοποίηση θα γίνεται με τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Αριθμός μητρώου μαθητολογίου
  2. StudentID
  3. RegID
  4. Ημερομηνία γέννησης.

Ο πρώτος αριθμός είναι αυτός που γνωρίζετε.

Τους δύο επόμενους αριθμούς θα τους μάθετε από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος

Με τον ίδιο τρόπο θα βλέπετε και τη βαθμολογία σας.

Μετά τον Ιούνιο η διεύθυνση 1lyk-n-irakl.eu καταργείται.

Η σελίδα του σχολείου θα φιλοξενείται στο Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο στη διεύθυνση:

1lyk-n-irakl.att.sch.gr

Αυτή η σελίδα υπάρχει και τώρα αλλά δεν είναι επίσημη. Χρησιμοποιείται για να ασκηθούν οι διαχειριστές της επόμενης χρονιάς.