Τηλεκπαίδευση

Από 18/1 και για όσο χρειαστεί, το σχολείο λειτουργεί με τηλεκπαίδευση, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα, για τους μαθητές που δεν συμμετέχουν στην κατάληψη.

Να σημειωθεί, ότι τα μαθήματα που θα γίνουν σ αυτό το διάστημα, δεν θα επαναληφθούν μετά την επιστροφή στη δια ζώσης διδασκαλία.

Οι μαθητές δεν χρειάζεται να προσέρχονται το πρωί στο σχολείο. Όταν "αυτό" τελειώσει θα ειδοποιηθούν.

Πρόγραμμα