Απουσίες

Σας ενημερώνουμε ότι στις υπηρεσίες μαθητών-γονέων -> Ενημέρωση απουσιών, μπορείτε να δείτε τις απουσίες σας μέχρι και τις 26/2/2021

Παρακαλούμε όταν έχετε πρόβλημα σχετικά με απουσίες και στέλνετε e-mail στη γραμματεία, να γράφετε το Ονοματεπώνυμο, τμήμα και Αριθμό μαθητολογίου.

Διευκολύνει πολύ