Έγγραφα που αφορούν μαθητές

Εξετάσεις - Εξεταστέα ύλη

Αναρτούμε τo ΦΕΚ με την εξεταστέα ύλη της Α τάξης και το ΦΕΚ για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

Όταν αυτή η ανάρτηση φύγει από την πρώτη σελίδα θα τη βρίσκετε στη Ροή εγγράφων που αφορούν Μαθητές - Γονείς