Νέο look

Η ιστοσελίδα μας απόκτησε νέα εμφάνιση, χρησιμοποιώντας εφαρμογή ροής περιεχομένου drupal.

Αυτό έγινε για να διαχειριστούμε ευκρινέστερα τα έγγραφα που μας αποστέλονται και να είναι πληρέστερη η ενημέρωσή σας.

Οι php σελίδες εφαρμογών που προσφέρουν υπηρεσίες σε γονείς, μαθητές και καθηγητές παραμένουν και εμπλουτίζονται.

Καλή χρονιά!