Έγγραφα που αφορούν

Μαθητές

Καθηγητές

Πανελλαδικές

Μαθησιακές δυσκολίες

Moodle

Moodle

Ηλεκτρονική υποστήριξη μαθημάτων.

Εφαρμογή διανομής εκπαιδευτικού υλικού και διδασκαλίας από απόσταση

Οι σχολές

Οι σχολές

Οι ανώτατες σχολές ανά πεδίο σπουδών με το νέο σύστημα. Για κάθε σχολή υπάρχει σύνδεσμος για το site της. Πιστεύουμε ότι θα σας βοηθήσει στην επιλογή σχολών κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα σπουδών και ότι άλλο μπορει να σας ενδιαφέρει.

Το ραδιόφωνο

Επικοινωνία

Στοιχεία του σχολείου
Διευθυντής:
Φωτόπουλος Σωτήριος
Δνση: Πευκών 50
Τηλ. 2102811708
Fax: 2102830727
e-mail:1lyknira@sch.gr